POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Ogloszenie o wyborze wykonawcy Promocja mięsa drobiowego podczas ,,SPOTKANIA MOTOCYKLOWEGO”
Rozporządzenie KE -skzananie kraju pochodzenia mięsa- konsultacje z prośbą o uwagi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje w załączeniu opublikowane Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny obowiązkowego wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia mięsa ze świń, z drobiu, owiec i kóz.

Jednocześnie Ministerstwo zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie do godziny 10 w dniu  6 września br., ewentualnych opinii i komentarzy do informacji przedstawionych w Sprawozdaniu.

Informacje proszę przesyłać na adres bozena.plawska@minrol.gov.pl i Joanna.Markowska@minrol.gov.pl.

Brak informacji we wskazanym terminie będzie traktowany jako brak uwag.

CELEX_52021DC0462_PL_TXT- kliknij

Drobiarski Festiwal w Mikołajkach cd.

 

Resized_20210821_135334(1)plakat - MAZURSKA UCZTA DROBIOWA (1)Resized_20210821_135747(2),,Mazurska Uczta Drobiowa’’

Już po raz drugi w Mikołajkach odbyła się impreza promująca spożywanie mięsa drobiowego organizowana przez PZZHiPD.

Bardzo udana impreza w ubiegłym roku skłoniła Zarząd PZZHiPD do zorganizowania kolejnego Drobiarskiego Festiwalu w tym mieście.

O godzinie 13 : 00 w dniu 21 sierpnia br. dokonano uroczystego otwarcia Festiwalu z udziałem Burmistrza Miasta Mikołajki Panem Piotrem Jakubowskim oraz władz PZZHiPD na czele z Prezesem Andrzejem Danielakiem, Wiceprezesem Zbigniewem Hercem oraz Sekretarzem Aldoną Łoś.

Na scenie pojawił się zespół Zejman i Garkumpel, który w zabawny sposób wykonywał piosenki szantowe.

Zespół ten występował kilkakrotnie podczas całej imprezy i w humorystyczny sposób zabawiał przybyłych, prowadził konkursy oraz doskonale interpretował znane i mniej znane utwory polskie oraz zagraniczne.

Solista tego zespołu opowiadał o podróżach morskich śpiewając przy tym piosenki z różnych regionów świata.

W dalszej części  Rynku miasta Mikołajki urządzono strefę warsztatów kulinarnych, stoisk degustacyjnych oraz pokazów kulinarnych.

Do  stanowisk degustacyjnych, gdzie przygotowano potrawy drobiowe na różne sposoby tj. drób smażony, drób wędzony, drób grillowany oraz zupę drobiową, ustawiały się ciągłe kolejki chętnych do konsumpcji.

Chętnych również nie brakowało do konsumpcji  potraw charakterystycznych i popularnych dla trzech regionów świata tj. kuchni tajlandzkiej, francuskiej, amerykańskiej.

Znani kucharze, laureaci wielu konkursów kulinarnych na czele z Panem Krzysztofem Szulbowskim ze ,, Stowarzyszenia Kucharzy Polskich’’ prowadzili warsztaty kulinarne z przyrządzania potraw ,, Drób po Mazursku’’,  za które zwycięskie rodziny otrzymywały nagrody.

W konkursie na najszybszego sprawiacza drobiu, zwycięzcą został Pan Burmistrz Piotr Jakubowski, który pokonał dwóch przeciwników.

Podczas całej imprezy odbywały się również konkursy plastyczne dla dzieci oraz konkursy wiedzy o drobiu dla dorosłych, za udział w których uczestnicy również otrzymywali nagrody.

W części artystycznej na scenie wystąpił  Roman Tkaczyk oraz Zespół ,, Three Generations’’, którzy to artyści przepięknie śpiewali,  grając przy tym na różnych instrumentach.

Podczas całego wydarzenia, którego tematem przewodnim było polskie mięso drobiowe, jego walory  zdrowotne,  dietetyczne i smakowe, wypowiadali się  specjaliści od żywienia, hodowli i historii drobiu  na czele z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii Panem Edwardem Kowalke.

Mikołajki, w których oprócz mieszkańców przebywa mnóstwo turystów oraz dzięki przychylności władz miasta, okazały się miejscem bardzo trafionym na organizowanie plenerowej imprezy promocyjnej, w której udział wzięło kilka tysięcy osób.

cof cofsdrcof

edfcofcofcofedfedfedfedfedf edfedfedfedfedfedfedfedfedfedfedfedfedfedfozedfozedfozedf ozedf  ozedfozedfozedfozedfedfedfedfedfedfedfedfedfedf edfedfedfedfedfedfedfedf

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Drobiarski Festiwal w Mikołajkach

Drobiarski Festiwal w Mikołajkach pt. ,, MAZURSKA UCZTA DROBIOWA’’

POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI

Mikołajki  2021

W dniu 21 sierpnia br.  Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu zawitał do żeglarskiej stolicy Polski czyli do Mikołajek na Drobiarski Festiwal pt. ,, Mazurska Uczta Drobiowa’’.

Impreza mająca na celu promocję spożywania mięsa drobiowego miała charakter plenerowy.

Mikołajki to miasto w województwie warmińsko-mazurskim w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich z jeziorami Tałty i Mikołajskim.

Miasto liczące około 4 tysiące mieszkańców, w ciągu roku przyjmuje około 240 tysięcy turystów, a najwięcej w sezonie wakacyjnym.

Historia miasta:

Od 1446 roku Mikołajki były pod zwierzchnictwem Korony Królestwa Polskiego jako lenno pod zarządem krzyżackim.

Od 1701 roku Mikołajki stanowiły część Królestwa Prus.

Podczas II Wojny Światowej znajdowała się tu placówka Abwehery.

Od 1945 roku miasto zostało włączone do Polski.

Działający tu ośrodek radiologiczny po katastrofie elektrowni w Czarnobylu jako pierwszy w Polsce odkrył napływ skażonych mas powietrza z nad Czarnobyla.

Obecnie w Mikołajkach oraz okolicznych miejscowościach jest spora baza noclegowo-hotelarska oraz agroturystyczna. Mazurskie jeziora to raj dla żeglarzy, wędkarzy oraz grzybiarzy.

W sobotę 21 sierpnia br. przebywający do Mikołajek  turyści z całej Polski oraz mieszkańcy miasta, mogli wziążć udział w imprezie promującej spożywanie mięsa drobiowego i skorzystać z przygotowanych atrakcji.

Impreza promocyjna odbyła się na Placu Wolności – głównej części miasta, a wspaniała pogoda dodatkowo zagwarantowała frekwencję.

Podczas festynu odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Kucharzy, którzy uczyli zaineresowanych przyrządzać potrawy z drobiu.

Przeprowadzone zostały pokazy kulinarne ,, Kuchnie świata kontra polski drób’’, a na stoiskach degustacyjnych można było skosztować przysmaków z  drobiu.

Odbyło się wiele konkursów i zabaw zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Na scenie odbywały się  pogadanki na temat polskiej produkcji drobiarskiej prowadzone bezpośrednio przez producentów – Członków Zarządu PZZHiPD oraz Lekarza Weterynarii.

Zainteresowani mogli skorzystać z konsultacji specjalistów od żywienia i hodowli drobiu.

Oddzielny kącik wydzielono dla dzieci i odbywały się tam zabawy i konkursy z nagrodami, gdzie dzieciaki jak zwykle chętnie walczyły o nagrody.

Przed sceną odbył się konkurs ,, Malujemy Króla Kurczaka’’.

Imprezę dopełniały muzyczne występy artystyczne tj. zespoły oraz soliści.

Opracowała Anna Zubków

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania pt.: Promocja mięsa drobiowego podczas „SPOTKANIA MOTOCYKLOWEGO”,

które jest finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Ogłoszenie+zapytanie ofertowe -kliknij

Załącznik Nr 1-opis przedmiotu zam.-kliknij

Zał. Nr 2 – wzór formularza oferty – kliknij

Załącznik nr 3 – wzór umowy-kliknij

 

Posiedzenie Podkomisji stałej

W dniu 11 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce z udziałem przedstawicieli zainteresowanych omawianymi problemami różnych organizacji.

Tematami wiodącymi były; realizacja przepisów dot. dobrostanu zwierząt, spadek pogłowia trzody chlewnej w wyniku rozszerzania się afrykańskiego pomoru świń oraz problemów w wyniku trwania grypy ptaków.

Przedstawiciel PZZHiPD w swojej wypowiedzi poruszył problem pilnego wdrożenia ujednoliconych zasad wyceny drobiu likwidowanego w wyniku administracyjnych decyzji Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Kolejnym poruszanym problemem jest brak jednolitego systemu wypłacania należnych odszkodowań  hodowcom  poszkodowanym przez grypę ptaków.

Z powodu ograniczonego porządkiem dziennym posiedzenia Podkomisji stałej tematów, prezes PZZHiPD poprosił Przewodniczącego Podkomisji Posła Kazimierza Plocke o możliwość omówienia pilnych spraw dotyczących zwalczania w stadach drobiu serotypów Salmonelli i zgłaszanych przez hodowców problemów.

Po uzyskaniu zgody wniesiony został postulat zmiany przepisów by wprowadzić rozwiązania systemowe obejmujące problem zwalczania Salmonelli całościowo.

Zgłoszona została prośba o dokonanie analizy z jakich konkretnych żródeł pochodziło mięso zakwestionowane i zgłoszone do systemu RASFF.

W konkluzji wypowiedzi prezes PZZHiPD wniósł postulat wprowadzenia problematyki zwalczania Salmonelli w stadach drobiu do pracy Podkomisji stałej, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracował uczestnik posiedzenia Andrzej Danielak

Drobiarski Festiwal w Mikołajkach

plakat - MAZURSKA UCZTA DROBIOWA (1)

MAZURSKA UCZTA DROBIOWA- kliknij

DROBIARSKI FESTIWAL W MIKOŁAJKACH

 PT.:  „MAZURSKA UCZTA DROBIOWA”

 POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJ

 Festiwal Finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego

 21 sierpnia 2021

 Miejsce: Mikołajki, Plac Wolności godz. 13:00 – 18:00

 

 PROGRAM FESTIWALU

13.00 – uroczyste rozpoczęcie Festiwalu

13.15 – 13.45

Występ Zespołu Zejman i Garkumpel ( zabawy i piosenki dla dzieci „kaczka dziwaczka  i nasi ptasi przyjaciele”)

 13.45  - 14.15

Prezentacja i wizja poszczególnych atrakcji wydarzenia (m.in.: strefy warsztatów kulinarnych, pokazów kulinarnych, stoisk degustacyjnych)

14.15 – 15.00 

Występ  Romana Tkaczyka

(przed sceną w tym czasie) – Konkurs „Malujemy Króla Kurczaka

15.00 – 15.45  

Prelekcje na temat drobiu

 15.45 – 16.45

Występ Zespołu Three Generations.

16.4517.15

Konkurs na najszybszego sprawiacza drobiu

17.15 – 18:00

Występ Zespołu Zejman i Garkumpel (muzyka szantowa)

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Otwarte  warsztaty kulinarne „DRÓB PO MAZURSKU” dla amatorów prowadzonych przez kucharzy ( cztery stanowiska)

Pokazy kulinarne KUCHNIE ŚWIATA KONTRA POLSKI DRÓB”   (przygotowywane  potrawy drobiowe do degustacji, charakterystyczne i popularne dla   3 regionów świata tj.: Tajlandii, Francji  i USA)

Stoiska degustacyjne „DRÓB NA RÓŻNE SPOSOBY” tj.:

 drób smażony

drób wędzony

drób grillowany

zupa drobiowa

Konsultacje specjalistów od żywienia, hodowli drobiu i historii

Kącik dla dzieci

Konkursy wiedzy o drobiu oraz plastyczne dla dzieci

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

Festyn w Starym Sączu ,,O KURCZE! ” cd.

cof
https://www.youtube.com/watch?v=Kkq-ckVPuHA- kliknij

Stary Sącz – miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim stało się kolejnym, gdzie Polski Związek Hodowców i Producentów Drobiu zawitał, by promować polskie mięso drobiowe.

Trochę historii miasta:

Kiedyś prywatne miasto duchowne Sądecz Stary, własność klasztoru klarysek , jest jednym  z najstarszych miast w Polsce ( prawa miejskie uzyskało w XIII wieku) leżące na szlaku bursztynowym.

Stary Sącz położony jest na wypłaszczeniu Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Popradu, na wysokości ok. 320 m n.p.m.

Patronką miasta jest Święta Kinga.

Najważniejszym zabytkiem Starego Sącza jest Klasztor Klarysek założony przez księżną Kingę, żonę Bolesława Wstydliwego, która po śmierci męża sama wstąpiła do klasztoru w 1279 r.

Do tego klasztoru wstąpiła również Królowa Jadwiga, żona Władysława Łokietka i matka Kazimierza Wielkiego.

W klasztorze znajdują się zabytki takie jak  cenne rękopisy muzyczne z XIII w., świadczące o niezwykle wysokim poziomie ówczesnej kultury muzycznej regionu. Jeden z manuskryptów zawiera czterogłosowy conductus Omnia Beneficia, dzieło uważane za najstarszy zabytek polskiej muzyki wielogłosowej. W 1683 r. Jan III Sobieski podarował klaryskom zdobyty na Turkach sztandar, który jest do dziś przechowywany w klasztorze.

Przy klasztorze funkcjonuje gotycki kościół pw. Św. Trójcy i św.Klary. Wnętrze świątyni udekorowane jest barkowymi polichromiami przedstawiającymi życie fundatorki.

Od 1975 r. w Starym Sączu odbywa się Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.

W widłach Dunajca i Popradu rozciągają się tereny rekreacyjne z kilkoma zarybionymi stawami o łącznej powierzchni 16 ha. Wokół miasta rozciąga się  Popradzki Park Krajobrazowy.

Na starosądeckich błoniach znajduje się ołtarz zbudowany z okazji wizyty papieża Jana Pawła II. Podczas odprawionej 16 czerwca 1999 r. na nim mszy papież kanonizował świętą Kingę.

Satry Sącz i jego okolice są bardzo chętnie odwiedzane przez turystów.

W zorganizowanym przez PZZHiPD w dniu 7-go sierpnia festynie promującym spożywanie mięsa drobiowego wzięło udział kilka tysięcy osób i byli to zarówno mieszkańcy regionu jaki i odpoczywający na Ziemi Sądeckiej turyści.

Darmowa konsumpcja potraw drobiowych- głównie grillowanych, liczne konkursy z nagrodami oraz występy wspaniałych zespołów takich jak: Kapela Góralski Przystanek, Zespół Kameleon oraz bardzo popularna  na Podhalu ,,Kapela Ciupaga’’ spowodowały, że Rynek Starego Sącza wypełnił się tłumem ludzi w różnym wieku, pomimo upalnej pogody.

Dzień wcześniej w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa dotycząca produkcji drobiarskiej w Polsce oraz walorów odżywczych i smakowych mięsa drobiowego.

W konferencji wzięli udział między innymi:

Burmistrz Miasta Starego Sącza Pan Jacek Lelek, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Edwarda Kowalke, przedstawiciele  Zarządu Głównego PZZHiPD i przedstawicieli hodowców drobiu z regionu sądeckiego oraz miejscowe media.
https://www.youtube.com/watch?v=Kkq-ckVPuHA-kliknij

Konferencję prowadziła Pani dr Aneta Oleksy Gębczyk. cofcofcof

cof cof

sdr

cofcofcof  sdrsdrcofcofsdroznorcofcofcofcofcofcofcofcof dav cofcof cofcofcofcof cofcof cofcof sdrcofoznorcofcofcof

FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MIĘSA DROBIOWEGO

 

Festyn Rodzinny w Satrym Sączu pt. O KURCZE !
Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa