POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Szacowanie strat z powodu grypy ptaków

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo w sprawie Deklaracji dot. przychodów i kosztów w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Marian Podstawka

Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy

D.431.95.14.2021(6)- kliknij

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa