POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

INFORMACJA

W dniu 28 września br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki i Rozwoju, celem rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Posiedzenie było pierwszym czytaniem projektu Ustawy, co umożliwiło posłom składanie ewentualnych poprawek stronie rządowej, odnoszenie stanowiska wobec nich, a stronie Biura Legislacji konkretyzowanie zapisów.

Komentarz:

Ustawa obejmuje swoim zakresem bardzo dużo zagadnień, zbyt skomplikowana i moim, jako obserwatora zdaniem będzie dla zwykłych rolników trudna do zastosowania w dochodzeniach swoich roszczeń wobec odbiorców produkcji pierwotnej.

Opracował uczestnik posiedzenia Andrzej Danielak

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa